Menu Close

Mijn leven na de kampvuurvraag

Goed – het boek is er, mensen vinden het mooi en zeggen me dat ze er wat aan hebben.

Het verhaal over mijn eigen levenslessen tot nu toe en de inzichten die ik daaraan gekoppeld heb, hebben mensen op het pad gezet naar een leven dat meer in overeenstemming is met hun diepst gevoelde waarden en verlangens.

Dat maakt me blij.

Maar het zet me ook aan het denken.

Want wat ga ík nu doen om, het boek op zak, mijn leven zo in te richten dat mijn eigen waarden die ik in De Kampvuurvraag onder elkaar heb gezet, optimaal tot hun recht komen?

Concreter gezegd: hoe kan ik mijn kennis en vaardigheden als communicatieadviseur en schrijver optimaal inzetten om de wereld een stukje beter te maken?

Bijvoorbeeld door niet langer alleen maar opdrachtgevers van dienst te zijn bij het oplossen van hun problemen maar door een van de grootste problemen – het klimaatvraagstuk – bij de hoorns te vatten en zélf op zoek te gaan naar oplossingen, binnen mijn vakgebied.

Laat ik het als opdracht aan mezelf formuleren: ik zal mijn communicatie-skills inzetten om op zoek te gaan naar verhalen die onze transitie naar een wereld die beter in staat is de klimaatcrisis te lijf te gaan.

Ik ben al begonnen. En wat is dat inspirerend. Ik ben aan het praten met filosofen, communicatiewetenschappers, public relations-goeroes, gedragswetenschappers en heel veel met gewone mensen – zoals jij en ik. Alle gesprekken draaien uiteindelijk maar om één vraag, van mij: Hoe zorgen we ervoor dat we de immense uitdagingen die ons te wachten staan, begrijpelijk kunnen vertalen naar nieuw gedrag? Hoe kunnen we verhalen bedenken die niet alleen begrijpelijk zijn maar zelfs – let op – aantrekkelijk? Ik denk dat die verhalen bestaan. Verhalen die topmensen bij bedrijven aanspreken, en ook hun medewerkers en politici en leiders van allerlei maatschappelijke organisaties en uiteindelijk iedereen.

Voorlopig dompel ik me in wat allerlei slimme mensen al hebben gemeld over zulke verhalen. Ik schrijf op wat me opvalt, waar ik kansen zie, wat belemmeringen zijn, hoe en met wie ik verder kan bouwen. Voel je vooral geroepen om mee te denken (onno@inhoudelijkezaken.nl). Wie weet zit er zelfs een nieuw boek in.

Op zoek gaan naar verhalen die ons kunnen helpen om de grootste uitdaging voor de mensheid aan te kunnen. Niets minder dan dat is mijn antwoord op mijn eigen kampvuurvraag. Zo af en toe zal ik hier een blog publiceren over mijn vorderingen. In elk geval: tot dan!